Bemutatkozás

Az intézmény az igénybevevők részére teljes körű ellátást, személyre szóló gondozást biztosít az egyéni szükségletekhez igazodva. Ezen belül:

Fizikai ellátás

elhelyezés Bátonyterenyén 2-3-4 ágyas, Mizserfán 1-2-3 ágyas lakószobákban.

Idősek otthona főkép

Mizserfa idősek otthona

Házaspárok, élettársak együttes elhelyezésére lehetőséget biztosít az intézmény.

Az elhelyezés az igénybevevő fizikai és szellemi állapotától függően történik.

A székhely és telephely akadálymentesen megközelíthető, lifttel rendelkezik.

A lakóépületek külső környezetében Bátonyterenyén 3 hektáros, Mizserfán 2 hektáros gondozott park nyújt lehetőséget sétálásra és a szabadidő eltöltésre.

Az igénybevevők elsősorban saját ruházatukat használják.

Az intézményi és saját ruházat tisztításáról és javításáról a helyi mosoda gondoskodik.

A konyha egészségi állapotnak megfelelő normál és diétás étkezést biztosít naponta ötször.

 Ellátott szoba

Egészségügyi ellátás

  • Az egészségügyi ellátás keretében az egészségi és pszichés állapotuk függvényében, korszerű gondozást, ápolást szükség esetén szakápolást.
  • Háziorvosi ellátást, szükség esetén szakorvoshoz történő hozzájutást gyógyintézeti elhelyezést.
  • Szükség szerint pszichiátriai szakorvosi ellátást.
  • Gyógyszer ellátást (Házirendben és Szakmai programban meghatározott módon).
  • Gyógyászati segédeszköz ellátást.

Mentálhigiénés ellátás és foglalkoztatás

A mentálhigiénés ellátás feladata az otthonban élő idős embernél olyan személyiségszerkezet fenntartása, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy belső lelki harmóniáját megőrizve képes legyen beilleszkedni a közösségi életbe, és ott békében, harmóniában éljen. A mentálhigiénés tevékenység lelki gondozásban, valamint foglalkoztatás útján valósul meg.

A mentálhigiénés ellátás keretén belül lehetőség nyílik a személyre szabott bánásmódra, konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzésére, egyéni, illetve csoportos megbeszélésre, a szabadidő kulturált eltöltésére, a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartására, gondozási tervek megvalósítására, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális készség fejlesztésére, a hitélet gyakorlására. Segíti és támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását, és működését.

Könyvtár

A mentálhigiénés munka már az előgondozással elkezdődik, hiszen az új lakók beköltözését minden esetben megelőzi az előgondozás. Az előgondozás során tájékoztatást kap az igénybevevő az intézmény életéről, szokásokról, jogokról, kötelezettségekről.

Előkészítjük a régi lakótársakat az új lakó fogadására.

Már több éve hatékonyan működik a mentálhigiénés tevékenység az intézményben.

Könyvtár 2

A cél egy olyan rendszer, kialakítása, ahol a csoportok tudnak közösen gondolkodni, egy folyamatban dolgozni és közösségként működni. Cél, hogy senki ne maradjon ki a közös tevékenységekből, képességeihez mérten minél szélesebb kör bevonása, ami örömet okozzon számára. A havi, heti foglalkoztatási tervek követik az évszakok változását, az ünnepeket és az adott időszakra jellemző népszokásokat, hagyományokat. Az évkör ad egy változatosságot, kiszámíthatóságot a közösségnek. Heti háromszori mozi (moziműsor előzetesen a lakók részére biztosítva), testi-szellemi interaktív foglalkozás (találós kérdésekkel, felolvasással, énekléssel, énekkar zenehallgatással illetve hangszeres zenéléssel, illetve tematikus előadás (történelmi témákban) rendszeresen működik a szociális és terápiás csoport szervezésében. Kártya és társasjátékok igény szerint elérhetők. Tévénézés a lakószobákon kívül a társalgókban is lehetséges. Demens ellátottaink részére külön foglalkozással készülünk a célcsoport sajátosságait figyelembe véve (kifestők, egyszerű gondolkodtató feladatok).

A személyre szóló gondozási terv mellett az intézmény mentálhigiénés szakemberei éves munkatervet készítenek, amely a lakók körében történt szükségletfelmérésen, valamint az intézmény forrásainak a felmérésén alapul. A munkaterv havi, heti bontást tartalmaz.

Hitélet gyakorlásának lehetőségei

Hetente rendszeres szentmiséken való részvételre van lehetőség.

A Mizserfai telephelyen kéthetente bibliaórát tart a diakónus.

Imaterem

Nógrád Megyei Ezüstfenyő Idősek Otthona története