Foglalkoztatottak

Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma:

engedélyezett álláshelyek száma: 149 fő

betöltött álláshelyek száma: 132 fő 2022. 04. 13-án

 

Személyi juttatásaira vonatkozó adatok 2022. I. negyedév

személyi juttatás: 156.511 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23.994 e Ft

vezetők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai:  11.325 e Ft